Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af idéoplæg til modernisering af Kjellerup Skole
 • 3. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Kjellerup Skole
 • 4. Redegørelse om modernisering af Dybkærskolen og Kjellerup Skole
 • 5. Beslutning vedrørende ansøgning om ændring af skoledistrikt
 • 6. Godkendelse af hjertestartere og førstehjælpskurser på skolerne
 • 7. Orientering om Coding Pirates, en digital prototype under ”Projekt Frivillighed”
 • 8. Orientering om samarbejdsaftale for partnerskabet Campus Bindslevs Plads
 • 9. Godkendelse af anlægsregnskab for ny daginstitution i Funder
 • 10. Orientering om afsluttet projekt Børn, mad og måltider
 • 11. Orientering om status på ATA - Alternativ til anbringelse
 • 12. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 41 Skoler
 • 13. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 41 Skoler for 2016
 • 14. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 41 Skoler
 • 15. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 43 - Børn og Familie
 • 16. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 43 Børn og Familie
 • 17. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 43 - Børn og Familie
 • 18. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt
 • 19. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 44 Socialtilsyn Midt for 2016
 • 20. Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt
 • 21. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 45 Handicap - børn og bevilling 47 Handicap - sociale overførsler
 • 22. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 45 Handicap - børn
 • 23. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler for bevilling 45 Handicap - børn og bevilling 47 Handicap - sociale overførsler
 • 24. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 49 Familie - Institutioner
 • 25. Godkendelse af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 49 Familie - Institutioner
 • 26. Til orientering
 • 27. Underskriftsside

Samlede oversigter