Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om Dagplejeuddannelsen 2015-2021
  • 3. Orientering om forsøg med integrering af den rådgivende funktion i myndighedsarbejdet i distrikt Nord
  • 4. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Thorning Skole og Skoleafdelingen i forbindelse med fagligt løft
  • 5. Orientering om samarbejde mellem skole, dagtilbud og produktionsskolen
  • 6. Budget 2018, beslutning om udmøntning af budgetforliget for skoleområdet
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside
  • 9. Lukket temadrøftelse (Lukket punkt)

Samlede oversigter