Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af ændret bilag '2.03 Optagelse af elever' til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen
 • 3. Beslutning om eventuel justering af skoledistrikter
 • 4. Beslutning om delegation af kompetence til godkendelse af valgfag, der ligger udenfor valgfagsrækken
 • 5. Orientering om frit valg og fleksibilitet på dagtilbudsområdet
 • 6. Drøftelse af revisionsbemærkninger for børneområdet
 • 7. Orientering om status for organisering af Familie og Børnehandicap august 2017
 • 8. Orientering om satspuljeprojekt om koordineret jobrettet indsats for unge med psykiske handicap
 • 9. Orientering om projekt Flere skal med
 • 10. Orientering om tilsyn med indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige
 • 11. Budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 30. juni 2017
 • 12. Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 30. juni 2017
 • 13. Budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 30. juni 2017
 • 14. Budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 30. juni 2017
 • 15. Budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 30. juni 2017
 • 16. Budgetopfølgning for bevilling 49 Familiesektionen - institutioner pr. 30. juni 2017
 • 17. Fælles temadrøftelse af forventninger til samarbejde om åben skole
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter