Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Søvej 1

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse vedrørende eventuel udvidelse af antallet af spor i TalentTeam klasserne
  • 3. Godkendelse af Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2017
  • 4. Godkendelse af tildelingsmodeller på skoleområdet
  • 5. Godkendelse af skoler til deltagelse i Skolens Rum
  • 6. Opfølgning på henvendelse fra BUPL Østjylland vedr. professionsmæssig sammensætning af ledelsesteam på skoleområdet
  • 7. Orientering om status for organisering af Familie og Børnehandicap
  • 8. Godkendelse af fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter