Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af, at betingelserne for at indkalde stedfortrædere er til stede
  • 2. Godkendelse af dagsorden
  • 3. Byrådets 2. behandling af Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021
  • 4. Underskriftsside

Samlede oversigter