Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgere
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2018
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 5. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af vand- og klimaplaner
 • 6. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 og delvis ophævelse af lokalplan 81, Hjøllund
 • 7. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 samt lokalplan 10-026 og 10-026-A for forlængelse af Drewsensvej
 • 8. Godkendelse af VVM-redegørelse med linjeføringer for Drewsensvej Vest
 • 9. Beslutning om optagelse af Astrid Lindgrens Vej som offentlig vej
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til Søtorvet
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til bynært aktivitetsområde på Skovbakken
 • 12. Bevilling af midler til etablering af Bike-Park Silkeborg
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til vuggestuepladser og nyt køkken i Julsøhaven
 • 14. Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 41
 • 15. Godkendelse af Silkeborg Kommunes sundhedsberedskabsplan 2018-2021
 • 16. Godkendelse af indberetning af demensegnede plejeboliger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • 17. Godkendelse af forslag til forsikringsforhold for frivillig indsats
 • 18. Godkendelse af tidsbegrænset aftale vedr. drift af Jysk Park
 • 19. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2018
 • 20. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017
 • 21. Godkendelse af anlægstilskud til Them Hallerne
 • 22. Behandling af forslag fra SF´s byrådsgruppe om investeringsforslag vedrørende forsorgshjem i Silkeborg Kommune
 • 23. Endelig godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune
 • 24. Nedsættelse af Ungestrategiudvalg
 • 25. Godkendelse af vederlag til formanden for Ungestrategiudvalget
 • 26. (Gen)nedsættelse af Nærdemokratiudvalget
 • 27. Godkendelse af vederlag til formanden for Nærdemokratiudvalget 2018-2021
 • 28. Godkendelse af reviderede retningslinjer for byrådets regelsæt om vederlag, godtgørelser og anden støtte
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Underskriftsside

Samlede oversigter