Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til retablering af idrætsanlæg, Søholt
 • 5. Godkendelse af vedtægter for Seniorrådet 2018-2021
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-020 for et tæt-lav boligbyggeri på Hestehavevej, Balle
 • 7. Godkendelse af forslag til Tillæg 20 til Spildevandsplan 2011-2021 Spildevandskloakering af et sommerhusområde Vesterlundvej
 • 8. Beslutning om godkendelse af projekt på Richtersvej 10, 8600 Silkeborg
 • 9. Godkendelse af reviderede retningslinjer for udeservering og brug af offentlige vejarealer
 • 10. Stillingtagen til forebyggelsesprojekt på 0 til 6 års området
 • 11. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017
 • 12. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017
 • 13. Godkendelse af revisionsberetning nr. 10 - løbende beretning for 2016
 • 14. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Thorning Spejdergruppe
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter