Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017-2028
 • 4. Godkendelse af forslag til Lokalplan 13-016 for et boligområde ved Eriksborg i Gødvad
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg 19 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til rågekampagne 2017-19
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2017
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelse vedrørende veje mv. i 2017
 • 9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til om- og tilbygning af Solbo
 • 10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde (Lukket punkt)
 • 11. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 12. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter