Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-015 og kommuneplantillæg 57 for Nordskovvej
 • 4. Godkendelse af forslag til lokalplan 32-007 for et område til boligformål og offentligt formål ved Haraldsvej i Voel
 • 5. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-016 for et boligområde ved Hestehavevej i Balle
 • 6. Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 182.02, område ved Linå Skole, Linå
 • 7. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af lokalplan 151.07 og forslag til tillæg 60 til kommuneplan 2013-2025
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 9. Beslutning om gennemførelse af foranstaltninger til vandløbsrestaureringer
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedring af de trafikale forhold på Ansvej
 • 11. Beslutning om opdeling af en del af Bindslevs plads i ejerlejligheder
 • 12. Godkendelse af revideret generel kompetenceplan
 • 13. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter