Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgere
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning og forbedring af Perronteater og vandrerhjem i 2017
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg i 2017 ifm. friluftsstrategi
 • 5. Godkendelse af økonomi vedrørende Campus Bindslevs Plads - udearealer/byrum
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til nødvendig istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse af Dybkærskolen
 • 7. Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21-002 for et område til erhvervsformål syd for Bommen, Thorning
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 og godkendelse af forslag til delvis ophævelse af lokalplan 81 i Hjøllund
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan 14-010 for et etageboligområde i Lysbro
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg 55 til Kommuneplan og lokalplan 11-013 for etagebebyggelse, Borgergade 2-4, Alderslyst
 • 12. Endelig vedtagelse af lokalplan 13-016 for et boligområde, Eriksborg etape 2, Gødvad
 • 13. Godkendelse af forslag til Tillæg 26 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune
 • 14. Orientering om nye byggesagsgebyrer for transportable konstruktioner og for camping-, festival- og salgsområder
 • 15. Godkendelse af Naturkvalitetsplan 2017-2028
 • 16. Godkendelse af udkast til vandløbsregulativ for Lyngbygårds Å
 • 17. Godkendelse af at Silkeborg Kommune indtræder i Energnist med fulde affaldsmængder
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til stier ved Hedevej i Fårvang
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen
 • 20. Godkendelse af Regnskab 2016 for Midtjysk Brand & Redning
 • 21. Godkendelse af budget 2017, 2018 og overslagsår for Midtjysk Brand & Redning
 • 22. Stillingtagen til ansøgning om tilskud til 'genrejsning af Silkeborg Slot'
 • 23. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til De Små Fisk
 • 24. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg-Ry Golfklub
 • 25. Behandling af forslag fra SFs byrådsgruppe om indførelse af borgerdrevne forslag
 • 26. Godkendelse af udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet som følge af lovgivningsmæssige ændringer
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Underskriftsside

Samlede oversigter