Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgere
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til cykelsti Gjessøvej
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser og færdiggørelse af byggemodningsprojekter
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-027 boliger og boldbaner på Stadiongrunden i Sydbyen, Silkeborg
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 13-013 for Gødvad Bygade, Silkeborg
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af hal 2 i Gødvad
 • 9. Godkendelse af Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2017
 • 10. Godkendelse af anlægsregnskaber for bevilling 12 Kommunale Ejendomme
 • 11. Godkendelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme 2017
 • 12. Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning 2016 samt tilretning af bevilling i 2017
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2017
 • 14. Godkendelse af fremrykning og udskydelse af anlægsprojekter
 • 15. Beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal (Lukket punkt)
 • 16. Beslutning om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Frichsvej og den offentlige sti Frichsstien, Silkeborg (Lukket punkt)
 • 17. Beslutning om erhvervelse af arealer, spildevandstillæg 13 (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Underskriftsside
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)

Samlede oversigter