Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af Politikken om Det Gode Samarbejde og Strategien til udmøntning af politikken på ældreområdet
 • 3. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige arbejder med 0,5 mio. kr. på ældreområdet
 • 4. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter udpeget i Trafiksikkerhedsplan 2013
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelse og planlægning af sti ved Gubsø
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2. planperiode
 • 7. Godkendelse af vedtægtsændringer for Energnist
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af Nordre Skole
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2018
 • 10. Ligestillingsredegørelse for Silkeborg Kommune 2017
 • 11. Godkendelse af skema A - støtte til opførelse af 14 billige boliger på Spættevej af AAB-Silkeborg
 • 12. Godkendelse af A skema af samt bevilling til at opføre 9 familieboliger på Ved Skrænten 4, Silkeborg
 • 13. Godkendelse af forslag om at erstatte det nuværende Integrationsråd med et rådgivende organ på det administrative niveau
 • 14. Godkendelse af tilpasning af sammensætning af ungdomsskolebestyrelse
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til Ungekulturhus
 • 16. Orientering om påtænkt undersøgelse af trusler, vold og chikane mod medlemmer af byrådet
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Underskriftsside
 • 27. Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune
 • 28. Klage over valget i Vestergadehallen
 • 29. Afgørelse af valgklage fra Michael Bjørnbak Martensen

Samlede oversigter