Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af ændret bilag '2.03 Optagelse af elever' til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen
 • 4. Beslutning om delegation af kompetence til godkendelse af valgfag, der ligger udenfor valgfagsrækken
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige arbejder til indretning af 3 sygeplejeklinikker
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling - omstillingspuljen - plejeboligplanen
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling – omstillingspulje til etablering af profilplejecentre
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til om- og udbygning af et leve-bo-miljø-køkken i Fårvang Ældrecenter
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til om- og udbygning af 3 leve-bomiljø-køkkener i Sejs Plejecenter
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg 5 til kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 11-015 Centerområde ved Nylandsvej i Alderslyst, Silkeborg
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg 10 til Kommuneplan og lokalplan 15-009 med miljørapport for et biogasanlæg, Allingvej 13
 • 12. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet
 • 13. Godkendelse af forslag til ændring i låneordning til kloakarbejde
 • 14. Godkendelse af udkast til 11 vandløbsregulativer
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af 4 grunde mod Marienlundsvej samt etablering af adgangsvej til Vejlboparken
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling til Aktivitetsdæk på motorvejstunnellen
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling til Helhedsplanen Indelukket og Østre Søbad
 • 18. Byrådets godkendelse af afsluttende revisionsberetning for 2016 og regnskab 2016
 • 19. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017
 • 20. Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 og godkendelse af halvårsregnskab 2017
 • 21. Orientering om borgmesterens beslutning om rykning for lån i forbindelse med Silkeborg Efterskoles lånekonvertering
 • 22. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til Arena Midt
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 36. Drøftelse af Midtjyllands Lufthavn (Lukket punkt)
 • 37. Underskriftsside

Samlede oversigter