Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-028 for et etageboligområde på stadiongrunden ved Sanatorievej i Sydbyen
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-010 for et etageboligområde i Lysbro
 • 4. Godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2017
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for Dagtilbud i 2017
 • 6. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til opførelse af 36 handicapboliger på det tidligere Nordre Skole område
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til anlægstiltag indenfor Handicapområdet
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til Velfærdsteknologi
 • 9. Godkendelse af Politik og Plan for Fortsat Drift for kommunens beredskab
 • 10. Godkendelse af skema A - støtte til opførelse af 12 billige boliger på Hjejlevej af AAB-Silkeborg
 • 11. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til Vium-Hvam kulturhus
 • 12. Udpegning af bestyrelsesmedlem til College 360
 • 13. Behandling af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om evaluering af kompetenceplan
 • 14. Behandling af forslag fra Leif Lund og Teresa Jørgensen om behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 – 2018 og delvis ophævelse af lokalplan 81 i Hjøllund
 • 15. Behandling af forslag fra Leif Lund og Teresa Jørgensen om standsning af igangsætning af tillæg til kommuneplan 2017-2018 og lokalplan 36-004
 • 16. Behandling af forslag fra Leif Lund om standsning af planlægningen af biogasanlæg i Lemming
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter