Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Lokale 1

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om status på revidering af Idræts- og Fritidspolitik
  • 3. Godkendelse af tema for udviklingspuljen 2017
  • 4. Drøftelse og beslutning af forslag om ændring af retningslinjer for Fritidsrådet vedrørende selvorganiserede
  • 5. Gensidig orientering

Samlede oversigter