Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, lokale 1

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetforslag 2018 forelægges til Fritidsrådets udtalelse
  • 3. Drøftelse af årligt idræts- og fritidsmøde
  • 4. Orientering om endelige retningslinjer for tilskud til leder- og instruktøruddannelse
  • 5. Beslutning om arbejdsform til udmøntning af kurser arrangeret af Kultur- og Borgerserviceafdelingen
  • 6. Gensidig orientering

Samlede oversigter