Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Høring over KKR's forslag til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018
  • 3. Drøftelse af handicapparkering i den nye parkeringskælder under Torvet
  • 4. Orientering om udvikling på voksenhandicapområdet
  • 5. Orientering om udvikling i psykiatrien
  • 6. Orientering om Styrket tidlig indsats
  • 7. Orientering om status på Oligofreni
  • 8. Orientering om høringssvar på praksisplan for almen praksis
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter