Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Tema - Frikommuneforsøg
  • 3. Orientering om rammepapir på voksenhandicapområdet
  • 4. Høring over udbudsmateriale vedr. høretekniske hjælpemidler
  • 5. Drøftelse af forslag til temaer
  • 6. Godkendelse af mødeplan for 2017
  • 7. Til orientering

Samlede oversigter