Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, lokale 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af budgetforslag 2018
 • 3. Høring over Rammeaftale 2018
 • 4. Høringssag (Lukket punkt)
 • 5. Høring over udbud af bleer
 • 6. Fortsat drøftelse og evaluering af samarbejdet mellem Handicaprådet og det politiske niveau gennem seneste valgperiode
 • 7. Orientering om og drøftelse af handicapparkering i den nye parkeringskælder under Torvet
 • 8. Orientering om status på utilsigtede hændelser
 • 9. Orientering om driftstilsyn i 2016 på voksenhandicapområdet
 • 10. Orientering om driftstilsyn i 2016 i Socialpsykiatrien
 • 11. Orientering om klagestatistik 2016 - Handicap- og Psykiatriafdelingen samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen
 • 12. Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik 2016 - klager over afgørelser
 • 13. Orientering om magtanvendelser i 2016 på handicap- og psykiatriområdet
 • 14. Orientering om organisationsmodel for Socialafdelingen
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter