Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Temadrøftelse - Børnehandicap
 • 3. Høring over frikommuneansøgninger, 2. runde
 • 4. Orientering om organisationsmodel for Socialafdelingen
 • 5. Orientering om navn til Puls Bo og nyt socialpsykiatrisk botilbud i det tidligere Ballelund Plejecenter
 • 6. Orientering om byggeprogram mv. for etablering af Puls Bo og nyt socialpsykiatrisk botilbud på Ballelund Plejecenter
 • 7. Orientering om byggeprogram og dispositionsforslag for opførelse af 36 handicapboliger på Nordre Skole området
 • 8. Orientering om ferie og ledsagelse på voksenhandicapområdet
 • 9. Orientering om status på utilsigtede hændelser
 • 10. Orientering om driftstilsyn i 2016 på voksenhandicapområdet
 • 11. Orientering om driftstilsyn i 2016 i Socialpsykiatrien
 • 12. Orientering om klagestatistik 2016 - Handicap- og Psykiatriafdelingen samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen
 • 13. Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik 2016 - klager over afgørelser
 • 14. Drøftelse og evaluering af samarbejdet mellem Handicaprådet og det politiske niveau gennem seneste valgperiode
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside
 • 18. Høring over revideret politisk serviceniveau for STU Silkeborg

Samlede oversigter