Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af, at betingelserne for eventuelt indkaldte stedfortræderes deltagelse i mødet er til stede
  • 2. Godkendelse af dagsorden
  • 3. Valg af borgmester
  • 4. Valg af 1. og 2. viceborgmester
  • 5. Valg af medlemmer til økonomiudvalg, stående udvalg, andre udvalg, kommissioner, råd og nævn
  • 6. Beslutning om fastsættelse af udvalgsvederlag til byrådets medlemmer
  • 7. Bemyndigelse til at underskrive dokumenter
  • 8. Fastsættelse af byrådets mødeplan 2018
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter