Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale C118, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på revidering af Idræts- og Fritidspolitik
 • 3. Udvælgelse af kandidater til Silkeborg Kommunes Idrætspriser 2016
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til hal 2 i Gødvad
 • 5. Udpegning af 2 medlemmer fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til politisk styregruppe for anlægsprojekt på Søholt
 • 6. Godkendelse af proces for etablering af Ungekulturhus på Amaliegade 1B
 • 7. Behandling af ansøgning fra Silkeborg Folk Club om tilskud til folk fest 2017
 • 8. Behandling af ansøgning fra Silkeborg Motetkor om tilskud til koncert i Silkeborg Kirke
 • 9. Orientering om status på Kulturpolitisk Handleplan 2016
 • 10. Godkendelse af Handleplan 2017 for realisering af Silkeborg Kommunes kulturstrategi 2017-2024
 • 11. Behandling af ansøgning fra Salten Borgerhus om tilskud til vedligeholdelse 2017
 • 12. Behandling af ansøgning fra Mausing Forsamlingshus om tilskud til vedligeholdelse 2017
 • 13. Behandling af ansøgning fra Nørskovlund Forsamlingshus om tilskud til vedligeholdelse 2017
 • 14. Behandling af ansøgning fra Sorring Borger- og Kulturhus om tilskud til vedligeholdelse 2017
 • 15. Behandling af ansøgning fra Vinding Forsamlingshus om tilskud til vedligeholdelse 2017
 • 16. Behandling af ansøgning fra Vrads Forsamlingshus om tilskud til vedligeholdelse 2017
 • 17. Behandling af ansøgning fra Linå Forsamlingshus om tilskud til vedligeholdelse 2017
 • 18. Fastsættelse af dato for budgetmøde
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftside KFIU 01-02-2017

Samlede oversigter