Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Bevilling af midler til etablering af Bike-Park
 • 3. Godkendelse af årsrapport 2016 for Museum Jorn
 • 4. Godkendelse af budgetforslag 2018 for Museum Jorn
 • 5. Godkendelse af budgetforslag 2018 for Museum Silkeborg
 • 6. Status på handleplan 2017 for Riverboat Jazz Festival
 • 7. Kjellerupegnens Kunstsamling søger tilskud til aktiviteter ved sit 35 års jubilæum
 • 8. ØBG Tennis søger om forhåndsgodkendelse af lokaletilskud til leje af tennishal, klublokale m.v.
 • 9. Kunstgræsbanen på JYSK park
 • 10. Temadrøftelse (Lukket punkt)
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside KFIU 01-11-2017

Samlede oversigter