Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af byggeprogram for Kultur- og aktivitetshus i Alderslyst
 • 3. Budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 31. marts 2017
 • 4. Tilbageførsel af midler fra bevilling 12 Entreprenøropgaver til bevilling 34 Kultur og Fritid
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til retablering af idrætsanlæg, Søholt
 • 6. Valg af entreprenør til anlæg af opvisningsbane Søholt øst
 • 7. Indledende drøftelse af bevillingsmål for bevilling 34 Kultur og Fritid
 • 8. Godkendelse af Handleplan 2017 for realisering af Silkeborg Kommunes idræts- og fritidspolitik 2017-2024
 • 9. Orientering om status på friluftsstrategi i Kommuneplan 2017
 • 10. Thorning Friluftsspil søger om forhøjelse af underskudsgaranti
 • 11. Tilskud til Automania Silkeborg Automobilfestival 2017
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside KFIU 03-05-2017

Samlede oversigter