Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Them Hallerne, Frisholmvej 13, 8653 Them

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af skitseforslag for byrum på Bindslevs Plads i Silkeborg
  • 3. Drøftelse om økonomisk støtte til LemmingHuset
  • 4. Uddeling af kulturpriser 2016
  • 5. Behandling af ansøgning fra Silkeborg Teaterkreds om tilskud til Martyren Munk
  • 6. Godkendelse af budgetforslag 2017 for Museum Jorn
  • 7. Drøftelse af pulje til udvikling og efteruddannelse af frivillige ledere
  • 8. Beslutning om Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets dialogmøder 2017
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftside KFIU 04-01-2017

Samlede oversigter