Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om status på Kultur på recept
  • 3. Godkendelse af ny hallejekontrakt med Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold A/S
  • 4. Drøftelse og beslutning vedrørende mulighederne for reklamering på kommunale idrætshaller
  • 5. Toustrup Forsamlingshus søger tilskud til vedligeholdelse 2017
  • 6. KK44 søger tilskud til 3 arrangementer under KK44 festival 2017
  • 7. Kulturaftaleforlængelse
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside KFIU 04-10-2017

Samlede oversigter