Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af svømmetid
 • 3. Kunstgræsbaner i Silkeborg Kommune
 • 4. Venstre Ungdom søger om lokaletilskud til leje af klublokaler på Østergade 7, 2. sal, Silkeborg
 • 5. Vium-Hvam IF søger om lokaletilskud til leje af et lokale i Vium-Hvam Multi- og kulturhus
 • 6. Orientering fra idé- og programudvalget om status for Alderslyst Kulturhus
 • 7. Godkendelse af Handleplan 2017 for børnekultur for realisering af Silkeborg Kommunes kulturstrategi 2017-2024
 • 8. Den regionale kulturaftale 2018-2021
 • 9. Ansøgning om tilskud til midsommerkunstudstilling på Kirsebærgården
 • 10. Ansøgning om tilskud til sommerkoncert med Prinsens Musikkorps
 • 11. Ansøgning fra Drewsens Jazzkult om tilskud til koncert med La Liga Latina
 • 12. Behandling af anmodning fra udvalgsmedlem Rune Dreier Kristensen om drøftelse af evaluering af mødet omkring forslag til Friluftsstrategi
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside KFIU 05-04-2017

Samlede oversigter