Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om drift og brug af kunstgræsbaner og vinterbaner
 • 3. Budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 31. oktober 2017
 • 4. Bevilling af midler til etablering af Bike-Park Silkeborg
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til bynært aktivitetsområde på Skovbakken
 • 6. Beslutning om driftstilskud til Silkeborg Tennisklub til vedligeholdelse af tennisbaner på Søholt
 • 7. Godkendelse af forslag til rammeaftale om drift af Jysk Musikteater for perioden 1.1.2018-31.12.2019
 • 8. Godkendelse af rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset om drift af Kedelhuset i perioden 1.1.2018-31.12.2020
 • 9. BKM Arena Silkeborg søger om lokaletilskud til leje af træningsfaciliteter på Granhøjvej 12, Silkeborg
 • 10. Thorning Friluftsspil søger om forhøjelse af underskudsgaranti
 • 11. Ansøgning om tilskud til midsommerkunstudstilling på Kirsebærgården i 2018
 • 12. Silkeborg Kammerorkester søger tilskud til koncerter i 2018
 • 13. Ansøgning fra Sejs Blæserne om tilskud til SilkeBlæs 2018
 • 14. Godkendelse af mulighed for etablering at træ-topklatring i Indelukket
 • 15. Orientering om årsregnskab og statistik 2016 for spillestedet Kedelhuset
 • 16. Orientering om status på uddannelses- og kursuspuljen
 • 17. Orientering om status på aktivitetsprojekt på motorvejstunnellen (overdækningen)
 • 18. Orientering om status på aktivitetsparken Arena Park, Kjellerup
 • 19. Henvendelse fra udvalgsmedlem Leif Lund om stikprøvekontrol af rigtigheden af ansøgte antal medlemmer i forbindelse med udbetaling af det årlige medlemstilskud.
 • 20. Uddeling af kulturpriser 2017
 • 21. Til orientering
 • 22. Underskriftsside KFIU 06-12-2017

Samlede oversigter