Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af anlægsbevilling til Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde (Arena Park)
  • 3. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Kunstgræsbaner
  • 4. Endelig godkendelse af reviderede retningslinjer for kunstgræsbaner
  • 5. Kulturrådets og Fritidsrådets udtalelser til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetforslag 2018
  • 6. Fonden Virklund Fritidscenter fremsender regnskab 2016 til godkendelse
  • 7. Ansøgning fra rytmiske musikforeninger og spillesteder om honorarstøtte 2018
  • 8. KK44 søger tilskud til publikation i forbindelse med KK44 festival
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside KFIU 06-09-2017

Samlede oversigter