Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af anlægsbevilling til Ombygning og forbedring 2017
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2017
 • 4. Godkendelse af økonomi vedrørende Campus Bindslevs Plads - udearealer/byrum
 • 5. Friluftsbadet Nordvest
 • 6. Drøftelse og beslutning om ændring i retningslinjer for Fritidsrådet vedrørende repræsentation af selvorganiserede grupper
 • 7. Godkendelse af retningslinjer for pulje til udvikling og efteruddannelse af frivillige ledere
 • 8. Godkendelse af reviderede retningslinjer for kunstgræsbaner
 • 9. Silkeborg Sportscenter fremsender regnskab 2016 til orientering
 • 10. Drøftelse af muligheder for ekstra vandtid i kommunens svømmehaller
 • 11. Evaluering af Silkeborgudstillingen 2017
 • 12. Tilskud til Automania Silkeborg Automobilfestival 2017
 • 13. Kjellerupegnens Kunstsamling søger om tilskud til Skulpturby Kjellerup
 • 14. SCC søger tilskud til Silkeborg Country Music Festival 2017
 • 15. Ansøgning om økonomisk støtte til Tour de Gudenaa 2017
 • 16. Ansøgning om underskudsgaranti til motionscykelløbet Silkeborg Cycle Challenge
 • 17. Godkendelse af regnskab 2016 for KunstCentret Silkeborg Bad
 • 18. Årsrapport 2016 for Fonden Musik- og Teaterhuset
 • 19. Evaluering af rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset
 • 20. Jysk Musikteater søger tilskud til årlig musical som del af deres rammeaftale med Silkeborg Kommune
 • 21. Godkendelse af regnskab 2016 for Museum Silkeborg
 • 22. Regionalt kultursamarbejde efter Aarhus 2017
 • 23. Godkendelse af konstituering af formand
 • 24. Til orientering
 • 25. Underskriftsside KFIU 07-06-2017

Samlede oversigter