Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af partnerskabsprojekt ved De Små Fisk
 • 3. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 34 Kultur- og Fritid for 2016
 • 4. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 34 Kultur- og Fritid
 • 5. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 34 Kultur- og Fritid
 • 6. Godkendelse af anlægsregnskab for Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 2014 og 2015
 • 7. Godkendelse af anlægsregnskab for Gjessø og Grauballe hallerne
 • 8. Ansøgning om nedbringelse af merforbrug fra tidligere år fra Den Kreative Skole
 • 9. Lindegårdens Rideklub søger om lokaletilskud pr. 1. januar 2017 til leje af Ridehal 2 på Gødvad Kirkevej 9
 • 10. Ansøgning om tilskud til lokalt initieret projekt ved Kragelundhallen
 • 11. Drøftelse og godkendelse af revideret idræts- og fritidspolitik
 • 12. Drøftelse af svømmetid
 • 13. Behandling af ansøgning fra Alderslyst Action om tilskud til vikingetema
 • 14. Behandling af ansøgning om tilskud til Silkeborg Classic Festival 2017
 • 15. Behandling af ansøgning fra KunstCentret Silkeborg Bad om tilskud til fejring af 25 års jubilæum
 • 16. Orientering om samarbejdsaftale for partnerskabet Campus Bindslevs Plads
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftside KFIU 08-03-2017

Samlede oversigter