Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Yderligere drøftelser vedrørende ekstra vandtid i 2017-18
 • 3. Drøftelse af rapport fra Teknologisk Institut vedrørende friluftsbadet på Svømmecenter Nordvest
 • 4. Orientering om status på Arena Park, Kjellerup
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til Aktivitetsdæk på motorvejstunnellen
 • 6. Anlægsbudget til Helhedsplanen Indelukket og Østre Søbad
 • 7. Budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 30. juni 2017
 • 8. Forlængelse af lejeaftaler med selvejende haller
 • 9. Endelig godkendelse af retningslinjer for pulje til udvikling og efteruddannelse af frivillige ledere
 • 10. Børneteatret i Silkeborg Teaterkreds søger tilskud til danseforestillingen Just Blazing
 • 11. Silkaden søger tilskud til påskeudstilling 2018
 • 12. Grafisk Værksted søger tilskud til afholdelse af konference for grafiske værksteder i Danmark
 • 13. Riverart søger tilskud til fuldmånebegivenhed under ildfestregatta
 • 14. Godkendelse af forpagtningskontrakt vedrørende Silkeborg Vandrerhjem (Lukket punkt)
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside KFIU 09-08-2017

Samlede oversigter