Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Stillingtagen til kommuneplanens høringssvar, der vedrører Nærdemokratiudvalget
  • 3. Stillingtagen til ansøgning fra Resenbro Lokalråd om tilskud til opstilling af infostander i Linå
  • 4. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017
  • 5. Temadrøftelse (Lukket punkt)
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter