Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Kragelund Forsamlingshus, Engesvangvej 4, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af programforslag for nærdemokratikonferencen 2017
  • 3. Besøg hos Frederiksdal-Kragelund Lokalråd
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter