Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af Nærdemokratiudvalgets årsplan 2017
  • 3. Stillingtagen til ansøgning fra Kjellerup Lokalråd om tilskud til oplægsholder til generalforsamling
  • 4. Stillingtagen til ansøgning fra Funder-Lysbro Lokalråd om tilskud til en skærm
  • 5. Drøftelse af evt. indmelding i Landdistrikternes Fællesråd
  • 6. Orientering vedr. midler til lokalområder med kant
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter