Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om arbejdet med Ungdomsplatformen i Silkeborg Kommune
  • 3. Drøftelse af erfaringer fra de afholdte borgermøder omkring kommuneplanforslaget
  • 4. Drøftelse af manglende dækning af Buskelundområdet lokalrådsmæssigt
  • 5. Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter