Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af program for temamøde for lokalrådene
  • 3. Drøftelse af programforslag for nærdemokratikonferencen 2017
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter