Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af status på Nærdemokratiudvalgets arbejde pr. 31. januar 2017
  • 3. Stillingtagen til ansøgning fra Skovlandets Lokalråd om tilskud til inspirationskatalog m.v.
  • 4. Stillingtagen til evt. økonomisk støtte til lokalråd til lokaleleje i forbindelse med valg til lokalråd
  • 5. Orientering om Nærdemokratiudvalgets møderække 2017
  • 6. Orientering om forslag til program for temamøde for lokalrådene
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter