Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Voel Hallen, Sorringvej 28, Voel, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af vedtægter for Balle Lokalråd
  • 3. Besøg hos Voel Lokalråd
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter