Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Rådhus, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Behandling af forslag fra SFs byrådsgruppe om indførelse af borgerdrevne forslag
  • 3. Orientering om status for programmet for nærdemokratikonferencen 21017
  • 4. Orientering om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017
  • 5. Til orientering
  • 6. Underskriftsside

Samlede oversigter