Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Gjessø Ungdomsforenings klubhus, Hedehusvej 2A, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Evaluering af nærdemokratikonferencen 2017
  • 3. Godkendelse af vedtægter for Buskelund Lokalråd
  • 4. Stillingtagen til ansøgning om tilskud til Ungdomspolitisk "Fight Night"
  • 5. Besøg hos Gjessø Lokalråd
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter