Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C127A, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-010 for et etageboligområde i Lysbro
  • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 og delvis ophævelse af lokalplan 81, Hjøllund
  • 4. Godkendelse af tolkning af lokalplan 3.13 Lokalplan for sommerhusområdet Sølyst i Svostrup og dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§16-17 (åbeskyttelse- og skovbyggelinje)
  • 5. Godkendelse af dispensation fra lokalplan 13-002 til etablering af støjvoldsanlæg på ca. 9 meters højde og miljøklasse på Sortenborgvej 25, Gødvad
  • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-028 for et etageboligområde på stadiongrunden ved Sanatorievej i Sydbyen
  • 7. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 11-010 for et centerområde ved Borgergade og Sølystvej i Alderslyst
  • 8. Godkendelse af frigivelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2017
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter