Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om vedtagelse af kommuneplantillæg 53 og lokalplan 12-019 Bolig på Lysbrohøjen 28C, Silkeborg
 • 3. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af Lokalplan 13-002, Gødvad
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 10-024 for et centerområde på Søtorvet
 • 5. Behandling af anmodning fra medlemmer af PMKU om fornyet behandling af tillæg nr. 29 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 10-024 for Søtorvet i Silkeborg
 • 6. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-015 for et område til offentlige formål ved Nylandsvej i Alderslyst
 • 7. Orientering om boligprogram 2017-2029
 • 8. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 81 Natur og Miljø
 • 9. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 81 Natur og Miljø for 2016
 • 10. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 81 Natur og Miljø
 • 11. Godkendelse af anlægsregnskab for forlængelse af stisystem i Krabbes Grønne Ring
 • 12. Godkendelse af anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 82 Planlægning og Byggemodning
 • 13. Godkendelse af sammendrag af 5 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen bevilling 82 Planlægning og Byggemodning
 • 14. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning af Nørrevænget, Resedavej
 • 15. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning af Erhvervsparken II, Fårvang
 • 16. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning af Turkuvej
 • 17. Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning af Ingridsvej, Voel
 • 18. Godkendelse af anlægsregnskab for undersøgelser og færdiggørelse af byggemodningsprojekter
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af Frisholmparken, Them, etape 2
 • 20. Godkendelse af forslag til tillæg 23 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune, separatkloakering af Bryrup
 • 21. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Søtorvet
 • 22. Orientering om lavbunds- og vandområdeplan projekter i Silkeborg Kommune
 • 23. Orientering om miljøfremmede stoffer og udgifter ved fjernelse af sandaflejringer ved Gudenåens indløb i Tange Sø
 • 24. Orientering om klagesager
 • 25. Til orientering
 • 26. Underskriftsside

Samlede oversigter