Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af fortolkning af bestemmelser i lokalplan 41-001 Sommerhusområde i Vesterlund, Virklund
 • 3. Behandling af dispensationsansøgning fra lokalplan 183.05 til overskridelse af bebyggelsesprocent og grundstørrelse ifm. udstykning af Julsøvej 92 i Sejs-Svejbæk
 • 4. Beslutning om ikke at omdanne Terrassen Camping til boligområde
 • 5. Beslutning ifm. ansøgning om etablering af tagterrasser, Åhavevej 70A og B, Silkeborg
 • 6. Godkendelse af anlægsregnskab for forbedringer af stier, udskiftning af broer mv. i Kjellerup
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2. planperiode
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelse og planlægning af sti ved Gubsø
 • 9. Godkendelse af ændring af Kompetenceplanen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområder
 • 10. Godkendelse af udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug på Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang
 • 11. Godkendelse af vedtægtsændringer for Energnist
 • 12. Drøftelse af robaneanlægget i Silkeborg Langsø
 • 13. Orientering om badevandskvalitet 2017
 • 14. Orientering om klagesager
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter