Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af status på antal lokalplaner
  • 3. Drøftelse om offentlige isætningssteder for motorbåde
  • 4. Drøftelse af indsats i Gudenåen i 2018
  • 5. Orientering om de nye ordninger for husholdningsaffald
  • 6. Orientering om bekendtgørelsen nr. 130 - elektrisk og elektronisk affald
  • 7. Orientering om klagesager
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter