Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig vedtagelse af tillæg 5 til kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 11-015 Centerområde ved Nylandsvej i Alderslyst
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 og delvis ophævelse af lokalplan 81, Hjøllund
 • 4. Beslutning om ændret anvendelse fra fritidshus til helårhus Långawten 20, Ans
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan 2017-2028 samt lokalplan 10-026 og 10-026-A for forlængelse af Drewsensvej
 • 6. Orientering om dagligvarebutikker i Virklund
 • 7. Budgetopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø pr. 31. oktober 2017
 • 8. Budgetopfølgning for bevilling 82 Planlægning og Byggemodning pr. 31. oktober 2017
 • 9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af vand- og klimaplaner
 • 10. Godkendelse af 12 vandløbsregulativer
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 12. Godkendelse af forslag til afgrænsning og udpegning af vandløb i statens vandområde planer
 • 13. Orientering om ansøgning om midler til forundersøgelse af restaurering af Lyngsø og Engetved Sø
 • 14. Beslutning om fastsættelse af støjgrænser for Lagkagehuset
 • 15. Godkendelse af høringssvar vedr. Natura 2000-grænser
 • 16. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2018
 • 17. Orientering om endelig godkendelse af ændring af regulativ for Erhvervsaffald
 • 18. Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets arbejde i perioden 2014-2017 (Lukket punkt)
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter