Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-015 og tillæg 57 for Nordskovvej
 • 3. Godkendelse af forslag til lokalplan 32-007 for et område til boligformål og offentligt formål ved Haraldsvej i Voel
 • 4. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-020 for et tæt-lav boligbyggeri på Hestehavevej, Balle
 • 5. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-016 for et boligområde ved Hestehavevej i Balle
 • 6. Godkendelse af igangsætning af tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-017 for et bolig- og erhvervsområde i Hvinningdal
 • 7. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af lokalplan 151.07 og forslag til tillæg 60 til kommuneplan 2013-2025
 • 8. Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 182.02, område ved Linå Skole, Linå
 • 9. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 25-007 for et butiksområde i Ans
 • 10. Beslutning om dispensation fra lokalplan 33-002, Sommervej, Resenbro
 • 11. Godkendelse af igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for et biogasanlæg ved Allingvej 13
 • 12. Godkendelse af udnyttelse af vand fra Salten Å på Ansø Dambrug
 • 13. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 14. Orientering om ny husdyrgodkendelseslov på landbrugsområdet
 • 15. Orientering om byrådssag vedr. vandløbsrestaureringer
 • 16. Beslutning om sundhedsfare (Lukket punkt)
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter