Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan 14-008 for et boligområde i Funder
 • 3. Godkendelse af forslag til lokalplan 10-027 boliger og boldbaner på Stadiongrunden i Sydbyen, Silkeborg
 • 4. Godkendelse af forslag til lokalplan 13-013 for Gødvad Bygade, Silkeborg
 • 5. Godkendelse af grundlag for tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 11-013 for Borgergade 2-4 i Silkeborg
 • 6. Godkendelse af igangsætning af lokalplan 32-007 for et boligområde ved Haraldsvej i Voel
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser og færdiggørelse af byggemodningsprojekter
 • 8. Drøftelse af forsyningsselskabets forslag til fremtidig struktur for renseanlæg
 • 9. Orientering om Coast to Coast Climate Challenge
 • 10. Orientering om håndtering af spildevand i det åbne land
 • 11. Orientering om status på handlinger i affaldsplanen 2015-2024
 • 12. Orientering om Naturkapital
 • 13. Beslutning vedr. sundhedsfare, Ørevadbrovej 49, Serup
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter