Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-020 for et tæt-lav boligbyggeri på Hestehavevej, Balle
 • 3. Beslutning om godkendelse af projekt på Richtersvej 10, 8600 Silkeborg
 • 4. Drøftelse af principielle bemærkninger til Kommuneplan 2017 - fortsættelse
 • 5. Drøftelse af igangsætning af delvis ophævelse af kommuneplanramme 42-D-99 og lokalplan 81 Hjøllund
 • 6. Godkendelse af opførelse af hal ved beboelsesejendom i Voel
 • 7. Godkendelse af ny tagterrasse - Vestergade 165, Silkeborg
 • 8. Budgetopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø pr. 31. marts 2017
 • 9. Budgetopfølgning for bevilling 82 Planlægning og Byggemodning pr. 31. marts 2017
 • 10. Orientering om indlæg fra fordebat for planlægning for et biogasanlæg Allingvej 13
 • 11. Orientering om at Them svømmehal skal efterkomme nye krav til vandkvalitet og omsætningstid
 • 12. Orientering om proceduren for Miljøstyrelsens ændring af afgrænsningen af Natura 2000-områder
 • 13. Orientering om administrativ vedtagelse af tillæg 19 til Spildevandsplan 2011 - 2021 - nyt regnvandsbassin i Them
 • 14. Orientering om tiltag for at forbedre vandkvaliteten i Thorsø
 • 15. Godkendelse af forslag til Tillæg 20 til Spildevandsplan 2011-2021 Spildevandskloakering af et sommerhusområde Vesterlundvej
 • 16. Orientering om klagesager
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter