Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017-2028
 • 3. Endelig vedtagelse af Lokalplan 10-029 for Torvet i Silkeborg
 • 4. Godkendelse af grundlag for tillæg nr. 29 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 og lokalplan 10-024 for Søtorvet i Silkeborg
 • 5. Godkendelse af forslag til Lokalplan 13-016 for et boligområde ved Eriksborg i Gødvad
 • 6. Godkendelse af igangsætning af kommuneplantillæg nr. 54 og lokalplan 14-010 i Lysbro, Silkeborg
 • 7. Behandling af ansøgning om udvidelse af udhus
 • 8. Godkendelse af opførelse af nyt forhus på 2 etager, Richtersvej 10, Silkeborg
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til rågekampagne 2017-19
 • 10. Beslutning om håndtering af sandaflejringer i Gudenåen
 • 11. Beslutning om ændrede vedligeholdelsesbestemmelser i regulativet for Gudenåen Silkeborg - Randers
 • 12. Godkendelse af forslag til tillæg 19 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 13. Drøftelse af forsyningsselskabets forslag til fremtidig struktur for renseanlæg
 • 14. Orientering om ansøgning om opkøb af to dambrug
 • 15. Orientering om klagesager
 • 16. Orientering vedrørende Kommuneplan 2017-2028 (Lukket punkt)
 • 17. Sag vedr. sundhedsfare (Lukket punkt)
 • 18. Til orientering

Samlede oversigter